Distance between Smithton and Powranna

125.53 mi Straight Distance

151.60 mi Driving Distance

2 hours 38 mins Estimated Driving Time

The straight distance between Smithton (Tasmania) and Powranna (Tasmania) is 125.53 mi, but the driving distance is 151.60 mi.

It takes 2 hours 46 mins to go from Smithton to Powranna.

Driving directions from Smithton to Powranna

Distance in kilometers

Straight distance: 201.98 km.      Route distance: 243.92 km

Smithton, Australia

Latitude: -40.842 // Longitude: 145.126

Photos of Smithton

Im Hintergrund ein WaldbrandSmithton AirportDuck River, SmithtonQuiet BeachTasmanian Dairy Products - Milk powder facilitySmithton HousesFish Factory at SmithtonDuck River at Smithton

Smithton Weather

We're sorry but Smithton weather is not available right now.

Powranna, Australia

Latitude: -41.6794 // Longitude: 147.271

Photos of Powranna

ClarendonATCC At Symmons Plains 2006ONEWire Communications TowerOutbuilding at Clarendon HouseV8-supercars

Powranna Weather

We are sorry, but Powranna weather is not available right now.